Obnova cest v Krogu in Bakovcih

torek, 7. Januar 2020

V krajevni skupnosti Krog poteka obnova Vodnikove ceste, v krajevni skupnosti Bakovci pa preplastitev Zvezne ulice z ureditvijo meteorne odvodnje.

Ureditev Vodnikove ulice v Krogu v dolžini 230 metrov zajema ureditev meteorne odvodnje, ureditev površin za pešce, ureditev javne razsvetljave ter položitev ostale infrastrukture (iz zračne v zemeljsko izvedbo), vključno z ureditvijo manjkajočih priključkov na kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Vrednost investicije, ki jo izvaja družba Pomgrad Murska Sobota je 81.135,20 €.

V Bakovcih je v celoti izvedena meteorna odvodnja Zvezne ulice v dolžini 409 metrov, izvajalec del je Pomgrad Murska Sobota, pogodbena vrednost investicije je 54.065,30 €.

Zaradi vremenskih razmer bodo dela v celoti dokončana predvidoma do 15. aprila,  še zlasti to velja za izvedbo asfalterskih del.