Obnova ribnika v mestnem parku

Slika
IMG_5723

V sklopu projekta 3 PARKI/3 PARKS se izvaja še zadnja investicija - postavitev biološke čistilne naprave v ribniku v mestnem parku. Trenutno podjetje Regeneracija Akva iz Lesc izvaja sanacijo ribnika, ki zajema izpraznitev vode, čiščenje, zamenjava folije in ureditev brežin, na koncu pa bodo vkopali čistilno napravo za sprotno biološko čiščenje vode v ribniku. Dela na ribniku bodo zaključena predvidoma do 9.11.2012.

Pogodbena vrednost del je 135.000,00 EUR. V sklopu projekta 3 PARKI/3 PARKS se operacija sofinancira s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa Slovenija – Madžarska 2007 – 2013 v višini 85 % ter z nacionalnimi sredstvi v višini 10 %. Mestna občina Murska Sobota prispeva sredstva  v višini 5 %.

Ribe iz ribnika so odstranili člani Ribiške družine Murska Sobota, v času obnove ribnika so v karanteni, nato pa bodo po določenem času spuščene v primerni vodotok.