Obvestilo Doma starejših Rakičan

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan

Obveščamo vas, da je bil včeraj izveden usklajevalni sestanek z vsemi pristojnimi institucijami. Na sestanku so bili prisotni župan MOMS Aleksander Jevšek, predstavniki NIJZ, bolnice Murska Sobota, koordinatorji in strokovni kader imenovan s strani ministrstva za zdravje, predstavniki civilne zaščite, Rdečega križa in vodstvo Doma starejših Rakičan.

Na sestanku je bil podan pregled situacije v našem domu, sprejeti pa so bili naslednji dodatni ukrepi:

- za celotno enoto CSMS se vzpostavi tako imenovana »siva cona«

- za pet zaposlenih, ki so bili z okuženo stanovalko v tesnejšem stiku, se odreja samoizolacija

- prehranjevanje stanovalcev poteka le v njihovih sobah, hrana se postreže v embalaži za enkratno uporabo

- izvede se intenzivno razkuževanje prostorov, odstranijo se vsi predmeti iz sob stanovalcev (slike, okraski, prti, zavese)

Obenem vas obveščamo, da so bili včeraj opravljeni tudi testi za stanovalce 1. in 2. nadstropja enote Centra za starejše v Murski Soboti, vsi testi pa so bili negativni.

Takoj po pojavu okužbe nas je poklical resorni minister za delo družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, ter nam ponudil vso potrebno pomoč. Prav tako so nas poklicali iz Ministrstva za zdravje, ter nam pripravili dodatno zaščitno opremo, ki smo jo še isti dan prevzeli, prav tako pa so nam ponudili potrebno pomoč.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali.

Svojcem smo za vse dodatne informacije na voljo na telefonu 059 23 49 50 in 051 66 55 55.

 

 

                                                                                                                               direktor:

                                                                                                                          Zoran Hoblaj, l.r.