Obvestilo Doma starejših Rakičan

Sporočamo vam najnovejše podatke o stanju okužb Domu starejših Rakičan.

 

Stanje v naši enoti Doma v Centru za starejše Murska Sobota se je umirilo. Vsi zaposleni so negativni in so se vrnili na delo, pri stanovalcih pa imamo še 5 pozitivnih, od tega sta 2 nameščena v bolnišnici. Glede na stanje okužb pri stanovalcih in nova navodila pa pričakujemo, da bodo ti stanovalci kmalu premeščeni v t.i. »belo cono«, saj se bo izteklo obdobje izolacije.

Pojavila pa se je okužba v enoti Elizabeta v Svetem Juriju, kjer je stanje po prejetih rezultatih testiranj 22 okuženih stanovalcev in 6 okuženih zaposlenih. Vse aktivnosti so že izvedene, vzpostavljena je tudi t.i. »rdeča cena« v delu stavbe, v preostanku je vzpostavljena »siva cona«.

Poročali smo že o pojavu prve okužbe v matični enoti v Rakičanu, nova testiranja pa so potrdila nove okužbe, tako, da je sedanje stanje v matični enoti v Rakičanu 10 okuženih stanovalcev, od teh je 1 oseba v bolnišnici. Okuženih je tudi 5 zaposlenih v matični enoti v Rakičanu, ter 2 zaposlena v službi PND. Tudi v matični enoti je vzpostavljena »rdeča cona«, ter »sive cone«, glede na dodatne rezultate testiranj pa bomo območja con prilagajali nastali situaciji.

Okuženi zaposleni se nahajajo v izolaciji, kadrovski izpad pa trenutno uspevamo nadomeščati z lastnim kadrom, v kolikor pa bo to potrebno pa bomo zaprosili za pomoč zunanje institucije, prav tako se bomo obrnili za pomoč na občino in civilno zaščito, če bo potrebno nameščanje naših stanovalcev v zunanjih objektih.

O vseh nadaljnjih informacijah vas bomo sproti obveščali, predvsem pa bomo več vedeli, ko bomo dobili rezultate testiranj.

 

 

                                                                                                                Direktor:

                                                                                                           Zoran Hoblaj, l.r.