OBVESTILO - JAVNO ODPIRANJE PONUDB PRESTAVLJENO!

Komisija za izvedbo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine do celote (1/1), ki je bila imenovana s sklepom št. 478-0117/2022-6 (530) z dne 02.04.2024, v okviru javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin:

  1. Stavbna zemljišča: parc. št. 1154, k.o. 105 – Murska Sobota, z ID znakom 105 1154, površine 565 m2, parc. št. 1155, k.o. 105 – Murska Sobota, z ID znakom 105 1155, površine 257 m2 in parc. št. 1156, k.o. 105 – Murska Sobota, z ID znakom 105 1156, površine 1.857 m2, v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote (1/1) in

 

  1. Stavbna zemljišča: parc. št. 1144, k.o. 105 – Murska Sobota, z ID znakom 105 1144, površine 349 m2, parc. št. 1145, k.o. 105 – Murska Sobota, z ID znakom 105 1145, površine 302 m2 in parc. št. 1146/1, k.o. 105 – Murska Sobota, z ID znakom 105 1146/1, površine 333 m2, v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote (1/1),

 

ki je bilo na spletni strani Mestne občine Murska Sobota objavljeno 19.03.2024, izdaja

OBVESTILO

Da se javno odpiranje ponudb, ki je bilo načrtovano za dan 10.04.2024 ob 9.00 uri, prestavi na dan 12.04.2024 ob 9.00 uri.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Neposredno pred začetkom javnega odpiranja ponudb se bo opravil popis navzočih na javnem odpiranju ponudb. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem (v nadaljevanju komisija).

 

                                                                                                                                       Predsednica komisije:

                                                                                                                 Martina Caf Šaruga, univ. dipl. pravnica

Datoteka
Obvestilo_10.4.2024
pdf (60.08 KB)