Obvestilo o javni razgrnitvi

četrtek, 14. Oktober 2021

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča javnost, da je na njihovem spletnem portalu GOV.SI (povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/) javno objavljena študija variant s predlogom najustreznejše variante za pripravo državnega prostorskega načrta za daljnovod 2  110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21.

Najavljene javne obravnave se zaradi COVID razmer ne bodo izvedle 19. 10. 2021, pač pa v zadnjem tednu javne razgrnitve. To je med 8. 11. 2021 in 12. 11. 2021. O tem bo Ministrstvo za okolje in prostor objavilo dopolnjeno javno naznanilo.