Obvestilo o zaračunavanju najemnin in občinske takse

  • najemnikom poslovnih prostorov ali drugega stvarnega premoženja občine
  • poslovnim subjektom, ki so uporabniki javnih površin

ZADEVA:   OBVESTILO o zaračunavanju najemnin in občinske takse

Vse najemnike poslovnih prostorov ali drugega stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Murska Sobota ter poslovne subjekte, ki uporabljajo javne površine in so zavezanci za plačilo občinske takse po Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota obveščamo,

da se vam za čas, ko zaradi sprejetih ukrepov države  (Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20),  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20), Odloka o začasni prepovedi in omejitvi javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2020), ne morete izvajati svoje dejavnosti, to je v času trajanja epidemije, ne bo zaračunavalo najemnin in drugih s tem povezanih stroškov ter občinske takse.

Z željo, da ostanete zdravi, vas pozdravljam.

S spoštovanjem.

 

                                                                                                            Župan

                                                                         dr. Aleksander Jevšek

 

Datoteka
Obvestilo o zaračunavanju najemnin in občinske takse
pdf (343.45 KB)