Obvestilo o zaračunavanju najemnin in občinske takse

Vse najemnike poslovnih prostorov ali drugega stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Murska Sobota ter poslovne subjekte, ki uporabljajo javne površine in so zavezanci za plačilo občinske takse po Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota

obveščamo, da se vam za čas, ko zaradi sprejetih ukrepov države: Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23.10.2020), ter spremembe in doplonitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji (Uradni list Rs, št. 157/2020 z dne 30.10.2020) ne morete izvajati svoje dejavnosti, to je v času trajanja veljavnosti odlokov, ne bo zaračunavalo najemnin in drugih s tem povezanih stroškov ter občinske takse.

 

Datoteka
Obvestilo najemnine in obcinske takse_november 2020
pdf (338.09 KB)