Obvezna uporaba zaščitne maske in rokavic na zaprtih javnih prostorih

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V skladu s tem odlokom je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju (kjer se izvajajo storitve iz 3. člena - naštete so spodaj), ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen):

 •  

 • dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,

 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,

 • dostop do bencinskih črpalk,

 • dostop do bank in pošt,

 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-03-29-od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-stalnega-ali-zacasnega-prebivalisca/