Obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih

Vlada Republike Slovenije je 3. 9.  zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni covid-19  sprejela nov odlok, ki določa, da je začasno obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, obvezno je postalo tudi razkuževanje rok.

Maska ni obvezna, če se zagotovi primerna medsebojna razdalja. Obvezna uporaba ne velja za vzgojno-izobraževalne zavode in športno ter rekreativno dejavnost, za katere se še naprej uporabljajo dosedanja priporočila NIJZ.

Še naprej ostajajo v veljavi tudi sedanje omejitve glede zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih, pri čemer je strokovna skupina opozorila, da morajo omejitve veljati tudi za zasebna zbiranja.

Vir: Vlada Republike Slovenije