OCENJEVANJE ŠKODE V KMETIJSTVU – SUŠA 2017

sreda, 23. Avgust 2017

Mestna občina Murska Sobota obvešča vse obdelovalce kmetijskih površin na območju Mestne občine Murska sobota, da bo izvedeno zbiranje vlog oškodovancev, ki so zaradi suše v letu 2017 utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih.

Popis za oškodovance bo potekal v sejni dvorani mestne občine in sicer:

- za oškodovance iz Bakovec, Kroga, Satahovec in Rakičana: v ponedeljek, dne 28. avgusta od 8. do 14. ure,

- za oškodovance iz Murske Sobote, Kupšinec, Černelavec in Veščice: v torek, 29. avgusta od 8. do 14. ure,

- za oškodovance iz Polane, Nemčavec, Markišavec in za oškodovance z bivališčem izven MOMS: v sredo, dne 30. avgusta od 8. do 16. ure.

Podroben kraj in čas popisa je naveden tudi na obvestilih, ki so razobešena na oglasnih deskah posamezne KS.

Vsak prijavitelj škode mora predložiti vlogo za neposredna plačila 2017.

Oškodovanci lahko prazne obrazce dvignejo v vložišču mestne občine ali jih snamejo s spletne strani mestne občine ter izpolnjen in podpisan obrazec prinesejo na zbirno mesto. Predlagamo, da zaradi preverbe tudi v tem primeru predložijo subvencijsko vlogo.