Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2020

četrtek, 28. Maj 2020

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Finančnega urada Murska Sobota, št. 4224-97/2020-3 z dne 27.5.2020 vas obveščamo, da bo Finančni urad Murska Sobota izvedel odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Mestno občino Murska Sobota za leto 2020.

Datum odpreme odločb je: 28. 5. 202

Datumi zapadlosti za fizične osebe (2 obroka) :

1. obrok: 13. 7. 2020

2. obrok: 12. 10. 2020

 

Za vsa vprašanja s področja davkov fizičnih oseb (tudi odmere NUSZ) je vzpostavljen enoten klicni center FURS na telefonski številki klicnega centra: 08 200 1001.