Odredba o merjenju telesne temperature ob vstopu v občinsko stavbo Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi četrte alineje 1. točke 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 33. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) ter na podlagi priporočila poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, št. 166-10/2020-102-DGZR z dne 15.10.2020 izdajam naslednjo

 

O D R E D B O

o merjenju telesne temperature ob vstopu v občinsko stavbo Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota

 

  1. Zaradi preprečevanja in širjenja koronavirusa (SARS-COV-2) se ob vstopu v občinsko stavbo Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, na naslovu Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,  vsem zaposlenim v mestni upravi in vsem obiskovalcem uradnih prostorov z ustrezno napravo izmeri telesna temperatura.

 

  1. Ta odredba začne veljati dne 19. 10. 2020 in velja do preklica.

 

                                                                                               dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                                    ŽUPAN

                                                                                                     

 

Datoteka
merjenje telesne temperature odredba župana
pdf (288.4 KB)