Odredba o preklicu Odredbe o prepovedi uporabe zunanjih javnih športnih površin, telovadnih naprav in otroških igrišč z igrali v Mestni občini Murska Sobota

Na podlag 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

Odredbo o preklicu

Odredbe o prepovedi uporabe zunanjih javnih športnih površin, telovadnih naprav in otroških igrišč z igrali v Mestni občini Murska Sobota

 

1.       S to odredbo se prekliče Odredba o prepovedi uporabe zunanjih javnih športnih površin, telovadnih naprav in otroških igrišč z igrali v Mestni občini Murska Sobota, št. 671-0006/2020-1, z dne 19.3.2020.

2.       Preklic odredbe velja z dnem izdaje.

3.       Odredba se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

                                                                                                       dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                                      ŽUPAN

                                                                                                     Mestne občine Murska Sobota 

Datoteka
Preklic odredbe_zunanje javne površine
pdf (197.35 KB)