Odredba o prepovedi uporabe zunanjih javnih športnih površin, telovadnih naprav in otroških igrišč v MOMS

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) ter 31. in 33. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam naslednjo

 

O D R E D B O

o prepovedi uporabe zunanjih javnih športnih površin, telovadnih naprav in otroških igrišč z igrali v Mestni občini Murska Sobota

 

  1. Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa (SARS-COV-2) se na območju Mestne občine Murska Sobota prepoveduje zbiranje in uporaba zunanjih javnih športnih površin, telovadnih naprav in otroških igrišč z igrali, ki se nahajajo na prostem in so namenjene javni uporabi.

 

  1. Odredba se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, obvestila o prepovedih, navedenih v 1. točki te odredbe, pa se namestijo na vseh zunanjih javnih športnih površinah in otroških igriščih.

 

  1. Ta odredba začne veljati dne 19.3.2020 in velja do preklica.

 

                                                                                                       dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                                      ŽUPAN

                                                                                                     Mestne občine Murska Sobota

 

Datoteka
odredba o prepovedi uporabe zunanjih javnih športnih površin, telovadnih naprav in otroških igrišč z igrali v MOMS
pdf (293.59 KB)