Oprostitev plačila parkirnine na občinskih parkiriščih

Na podlagi Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID – 19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/2020), smiselne uporabe Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB, Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 110/11 in 25/17) ter 31. in 34. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), izdajam naslednjo

ODREDBO

o začasnem neizvajanju posameznih določil  

Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota

  1. Zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni SARS- CoV-2 (COVID-19), se določila Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 110/11 in 25/17), ki se nanašajo na obveznost plačila parkirnin na javnih parkirnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Murska Sobota, od dne 14. 11. 2020 ne izvajajo, in sicer tako, da se z odlokom določena parkirnina ne plačuje.

 

  1. Prejšnja točka ne velja za plačilo nadomestil za izdajo dovolilnic za parkiranje.

 

  1. Ta odredba velja do preklica.

 

 

dr. Aleksander JEVŠEK

 

ŽUPAN

Mestne občine Murska Sobota

 

Datoteka
Odredba župana_parkiranje_14.11.2020
pdf (312.22 KB)