Otvoritev prizidka k Osnovni šoli IV

Slika
Otvoritev OŠ IV

Na Osnovni šoli IV Murska Sobota so danes tudi uradno predali namenu dograjeni prizidek, s katerim je šola pridobila jedilnico, učno stanovanje in štiri razrede. Zaradi prostorske stiske je šola doslej namreč koristila učilnice sosednje Osnovne šole III Murska Sobota. Kljub novemu prizidku bosta dva razreda še vedno morala gostovati na sosednji šoli. 

Ob današnji otvoritvi je ravnateljica dr. Jana Grah poudarila, da je Osnovna šola IV za učence s posebnimi potrebami, edinstvena šola, prostor vključevanja in sprejemanja. Skupaj s kolektivom je vesela novih, svetlih prostorov in izrazila željo, da se njihovi učenci tukaj počutijo dobro in varno. Župan Damjan Anželj pa je povedal, da je Mestna občina Murska Sobota ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola IV Murska Sobota, vendar šolo obiskujejo učenci iz 25 občin iz Pomurja in dveh izven Pomurja. Kljub temu je mestna občina ostala sama pri soinvestiranju v prostore učilnic, zato je mnenja, da bi se tudi preostale občine vključile v sofinanciranje investicij (ne zgolj materialnih stroškov) ali celo prenos ustanoviteljstva na državo.

Naložba v dograditev šole je bila okrog 525.000 evrov, nekaj več kot polovico je prispevalo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ostalo pa Mestna občina Murska Sobota.

Novi prostori v prizidku bodo omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti na poti k sodobnemu regijskemu centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Kajti šola ni samo prostor za vzgojo in izobraževanje, temveč svoje poslanstvo razširja na celostno obravnavo učencev vse od zgodnje obravnave in podpore staršem do trajnostnega zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami.