Otvoritev Visitor centra

Danes je bil na Kopališki ulici v Murski Soboti namenu predan  »Visitor Center Murska Sobota«, kjer je obiskovalcem na zanimiv, interaktiven in izobraževalen način predstavljena pot od nastanka  do koristne izrabe geotermalne energije. Visitor center je del projekta Turistični center Fazanerija - Energetski del v sklopu katerega so bile narejene raziskave na dveh vrtinah.

Župan Anton Štihec je ob tej priložnosti poudaril, da želi Mestna občina Murska Sobota v prihodnosti postati zelena občina  - okoljsko trajnostna občina, v kateri bodo njeni prebivalci in prebivalci celotne pomurske regije živeli v sožitju z naravo. "Pot do tega cilja tlakujemo z vsakim novim projektom, ki zasleduje načela trajnostnega razvoja. Že pred leti smo pod našim površjem odkrili dodaten naravni vir geotermalno energijo, kot eden najbolj čistih – zelenih obnovljivih energij. Ker je potrebno z vsakim naravnim potencialom ravnati preudarno, smo se odločili, da ta naravni vir najprej temeljito proučimo in preizkušamo.  Poleg obstoječe vrtine v središču mesta smo izvrtali dve dodatni vrtini (eno v Černelavcih in drugo ob parku Fazanerija). Rezultati testiranj so bili presenetljivi. Naša topla voda dosega 55-57ºC in je primerljiva s potencialom, ki ga premorejo najbogatejše države z geotermalno energijo na svetu. Vrtini Sob-4g in Sob-3g, kot smo ju poimenovali spadajo med deset najboljših vrtin geotermalne energije v svetovnem merilu in predstavljata najbogatejši tovrstni potencial v Sloveniji."

Župan se je ob tem zahvalil vsem sodelujočim v tem projektu in še posebej pozdravil častnega občana Murske Sobote, akademika Mikija Mustra, ki se je udeležil otvoritve in se mu zahvalil za njegov prispevek: Muster je namreč prav za potrebe Visitor centra narisal tri ilustracije in jih podaril »svoji Soboti«.

V krajšem programu ob otvoritvi so nastopili otroci iz Vrtca Ringaraja z Eko himno in učenke Osnovne šole II, ki so zaplesale na temo »Naš planet« in »Zemlja pleše«. Dijak Kristjan Kuhar iz Kroga pa je napisal rap na temo zelene Murske Sobote.

Župan Štihec je nato skupaj z Mikijem Mustrom slovesno prerezal trak pred prvim objektom in se z gosti sprehodil po interaktivni poti Visitor centra.

 

Dodatne informacije o projektu:

Naziv operacije: Turistični center Fazanerija – energetski del

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Operacijo delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, vendar največ v višini 2.199.432,00 EUR.«

Kratek opis operacije: namen operacije je vzpostavitev daljinskega ogrevanja za Turistični center Fazanerija v Murski Soboti, ki bo izkoriščal obnovljivi vir geotermalne energije in s tem prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in trajnostnemu razvoju MO Murska Sobota

Naziv upravičenca: Mestna občina Murska Sobota

Višina skupnih stroškov operacije in višino javnih virov financiranja: Skupni stroški investicije znašajo 3.160.793,48 EUR; od tega je višina EU sredstev 2.199.432 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 31. 8. 2007 – 30. 4. 2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Štefan Cigan

Povezava na spletne strani OU: www.eu-skladi.si

Datoteka
Visitor Center_MS_zgibanka
pdf (2.85 MB)