Podpis sporazuma o partnerstvu pri projektu "Rešujmo skupaj"

Slika
DSC_0534_pom

Danes je pet projektnih partnerjev podpisalo sporazum o partnerstvu v projektu Rešujmo skupaj, katerega namen  je okrepiti čezmejno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obmejni regiji Slovenije in Madžarske. Vodilni partner je Mestna občina Murska Sobota.

Za uresničitev zastavljenih ciljev  je Mestna občina Murska Sobota pritegnila k sodelovanju Potapljaško društvo Murska Sobota, Gasilsko zvezo Mestne občine Murska Sobota z gasilskimi društvi in na madžarski strani Upravo za zaščito in reševanje Železne županije in kot pridružene partnerje obmejne občine Bajánsenye, Monošter in Õriszentpéter ter na slovenski strani obmejne občine Moravske Toplice in Hodoš. Kot zadnji se je skupni kot partner pridružil še Razvojni center Murska Sobota.

Čezmejnemu sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko je v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja namenjen Operativni program Slovenija – Madžarska 2007-2013 (OP SI-HU SI-HU 2007-29013). Ker je projekt Rešujmo skupaj zadostil zahtevam in ciljem OP SI-HU 2007-2013, so partnerji projekt prijavili na 2. Javni razpis za Operativni program Slovenija-Madžarska 2007-2013.

V imenu Mestne občine Murska Sobota je sporazum podpisal župan Anton Štihec, v imenu madžarskega partnerja Uprave za zaščito in reševanje Železne županije dr. Arpad Takacs, v imenu Potapljaškega društva Murska Sobota, njegov predsednik dr. Mitja Slavinec, v imenu Gasilske zveze Mestne občine Murska Sobota Štefan Barbarič ter direktorica Razvojnega centra Murska Sobota mag. Mojca Breščak.

Več o projektu "Rešujmo skupaj" najdete na tej povezavi.

 

 

Datoteka
Rešujmo skupaj_gradivo za medije
docx (1.88 MB)