Ponovna javna razgrnitev in javna obravnava Osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici v Murski Soboti

ponedeljek, 25. November 2019

Mestna občina Murska Sobota objavlja ponovno javno razgrnitev in javno obravnavo Osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici v Murski Soboti (EUP SO 106).