Ponovno vzpostavljen javni potniški promet v Sloveniji

Vlada ugotavlja, da so prenehali razlogi za začasno prepoved in omejitve javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, zato se javni potniški promet v skladu s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje lahko ponovno izvaja. Ponovno izvajanje javnega potniškega prometa bo omogočeno z 11. majem 2020.

Odlok omogoča izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov z žičniškimi napravami za prevoz oseb, avtotaksi prevoza ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu od 11. maja 2020 dalje. Izvajalci morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki zagotavljajo ustrezne pogoje za varovanje izvajalcev in potnikov. Za zaščito voznikov na avtobusih so predvidene fizične pregrade, ki bodo varovale voznike pred morebitno okužbo. Ker mora biti vsa dodatna oprema, ki se vgradi na vozilo homologirana in njihova izvedba zahteva določen čas, je predvideno prehodno obdobje, ko bodo potniki vstopali na vozilo samo na zadnjih vratih avtobusa. V skladu s priporočili NIJZ na avtobusu ne bo potekala prodaja vozovnic. V takšnem primeru mora imeti potnik veljavno vozovnico pred vstopom na vozilo in se šteje, da je sklenil prevozno pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja prevozne pogodbe in uredbo, ki ureja sistem enotne vozovnice, z vstopom na vozilo.

Z odlokom se dovoli ponovno obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb ob upoštevanju higienskih priporočil za izvajanje prevoza potnikov z žičniškimi napravami v času epidemije Covid-19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Voznik, vozno osebje na vlaku in potniki, razen otrok do dopolnjenega 12 leta starosti, morajo od vstopa v vozilo in ves čas, ko so v vozilu, nositi zaščitne obrazne maske ter upoštevati pogoje za dovoljeno izrabo kapacitet vozila in čiščenje vozila. Pogoji za izvajanje avtotaksi prevozov ostajajo nespremenjeni.

Še naprej ostajajo v veljavi začasne prepovedi in omejitve za izvajanje vseh oblik javnega prevoza potnikov v mednarodnem cestnem in železniškem prometu.

Vir:  Vlada Republike Slovenije