Predstavitev rezultatov na raziskovalni geotermalni vrtini SOB-4g

sreda, 20. Marec 2013

Župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec in direktor mestne uprave Bojan Petrijan sta danes skupaj s predstavniki izvajalca del Nafta-Geoterm d.o.o. Jernejem Kerčmarjem (geolog),  Matejem Prkičem (tehnični vodja projekta) in Marijanom Kraljičem (odgovorni vodja projekta), dr. Željkom Vukelićem (odgovorni vodja del in odgovorni rudarski revident iz Naravoslovnotehniške fakultete) ter Aleksandrom Bokanom (nadzor) javnosti predstavila rezultate raziskav na geotermalni vrtini SOB-4g v Murski Soboti, ki je del projekta »Izgradnja geotermalnih vrtin SOB-3g in SOB-4g ter sanacija SOB-1«,  vse v sklopu projekta Turistični center Fazanerija - energetski  del.

Rezultati na geotermalni vrtini SOB-4g so nad pričakovanimi. Če je stroka potrdila, da je raziskovalna vrtina SOB-3g ena najboljših v Sloveniji, ima SOB-4g še boljše proizvodne karakteristike. Temperatura na ustju te vrtine se giblje v odvisnosti od količine črpanja med 55 – 57ºC, samoizlivnost vrtine je nad 43 l/s. Pomembno je tudi, da ima primerno kemično sestavo vode, kar pomeni, da v primeru črpanja ne bo izločala vodnega kamna.

Izvedba vrtine SOB-4g je stala 1.095.628 EUR, celotni projekt Turistični center Fazanerija – energetski del je vreden cca. 3,2 mio EUR (cca. 2,2 mio EUR sofinanciran iz evropskega sklada za regionalni razvoj).

Na Mestni občini Murska Sobota z gotovostjo napovedujemo, da bomo vrtino SOB-4g skupaj z vrtino Sob-1 in Sob-3g v bližnji prihodnosti uporabili za izgradnjo ekološko neoporečnega geotermalnega sistema v Murski Soboti ter s tem prispevali k delno energetsko neodvisni ter še bolj zeleni občini.

Dodatne informacije o projektu:

Naziv operacije: Turistični center Fazanerija – energetski del

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Operacijo delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, vendar največ v višini 2.199.432,00 EUR.«

Kratek opis operacije: namen operacije je vzpostavitev daljinskega ogrevanja za Turistični center Fazanerija v Murski Soboti, ki bo izkoriščal obnovljivi vir geotermalne energije in s tem prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in trajnostnemu razvoju MO Murska Sobota

Naziv upravičenca: Mestna občina Murska Sobota

Višina skupnih stroškov operacije in višino javnih virov financiranja: Skupni stroški investicije znašajo 3.160.793,48 EUR; od tega je višina EU sredstev 2.199.432 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 31. 8. 2007 – 30. 4. 2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Štefan Cigan

Povezava na spletne strani OU: www.eu-skladi.si