Škofijska Karitas v času epidemije

Objavljamo aktualne informacije Škofijske Karitas Murska Sobota:

Razdeljevanje pomoči od prejšnjega tedna poteka po prilagojenem protokolu v času epidemije. Pomoč gospodinjstvom, ki so huje materialno ogrožena poteka po priporočilih Ministrstva za kmetijstvo.

Redne obiske starejših na domu in v domovih za starejše smo začasno ukinili.

                
Pomoč ogroženim starejšim in ranljivim, ki so bili neposredno povezani z razglašenimi pandemijskimi ukrepi koordinirali občinski štabi CZ oziroma občine.           

Vsi socialno varstveni programi Karitas delujejo po navodilih MDDSZ. Vsi programi, kot so npr. dnevni centri in svetovalnice, ljudske kuhinje in podobni, so od prejšnjega tedna zaprti. Izvaja se oskrba v ustanovah z namestitvijo v materinskih domovih. Našim obiskovalcem Ljudske kuhinje smo 13. marca 2020 dali večji prehrambeni paket.

Trenutno je največja notranja stiska naših ljudi negotovost, ki pa se tudi postopno umirja. Ljudje, ki so socialno ogroženi, duševno ranljivi in osamljeni, so najbolj prizadeti. V novih razmerah se ne znajdejo. Skušamo jim pomagati in jih pomiriti ter jim zagotoviti, da še lahko vedno prejmejo hrano in drugo najnujnejše, če to nujno potrebujejo. Za te velike stiske smo odprli posebno telefonsko številko 031 544 337. Vsak ogroženi pa se lahko obrne na naš naslov Škofijska Karitas Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 4 A, 9000 Murska Sobota ali na e-naslov; info@ms.karitas.si. Vsem ljudem v stiskah pa priporočamo, da se obrnejo na svojo župnijsko karitas, le-ta pa se obrne na Škofijsko karitas Murska Sobota. Verjamemo, da bomo skupaj zmogli.

Več telefonskih številk lahko najdete tudi na www.karitas.si.

V sklopu Young Karitas v projektu NAŠ KRAJ NAŠE SRCE še naprej iščemo mlade prostovoljce, ki se vpišejo v bazo. Do sedaj se jih je javilo več kot 280. Nekateri že pomagajo pri rednem razdeljevanju pomoči Karitas v svojem kraju, drugi pa bodo aktivirani, če bo to potrebno za izredne primere v povezavi z epidemijo.
https://www.karitas.si/sporocilo-za-javnost-povabilo-mladim-k-vpisu-v-bazo-prostovoljcev-za-sodelovanje-pri-oskrbi-ranljivih-skupin-v-casu/

Jožef Kociper, generalni tajnik

 

Datoteka
kofijska karitas Murska Sobota v času epidemije 2020
pdf (794.27 KB)