Strokovni posvet o pitni vodi

Slika
Posvet o pitni vodi

Danes je v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota v okviru projekta MURMAN potekal strokovni posvet o pitni vodi "Voda in prostor", ki so ga pripravili Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Komunala d.o.o. in Vodovod Murska Sobota d.o.o. Posveta se je poleg strokovne in zainteresirane javnosti udeležil tudi gostitelj, župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec, evropska poslanka dr. Romana Jordan  in poslanec Državnega zbora mag. Dejan Židan.

Voda je nenadomestljiv naravni vir. Življenjski prostor in številnih dejavnosti človeka so od nje odvisni. Prav tako kakovost našega bivanja, pa tudi obstoj življenja samega. 22. marec smo praznovali svetovni dan voda, katerega letošnji slogan je »Voda in varnost preskrbe s hrano« je poudaril moderator posveta Boštjan Zver ter podal, da se čistost okolja v katerem živimo kaže tudi v kakovosti vode, ki je ključna za zagotavljanje zdravega okolja in zdravja ljudi.

Za zdravo življenje pa je pomembna tudi prehrana, tako način pridelave hrane kot tudi predelava in priprava hrane. Pomembno je, da se zavedamo, da je voda vir našega življenja. Naša skrb mora biti usmerjena predvsem ohranjanju vseh njenih oblik in njihove kakovosti ter ravnanju z odpadnimi vodami in odpadki. Za neoporečnost vode moramo skrbeti vsi, tako prebivalci, kot tudi deležniki. 800 milijonov ljudi na svetu danes nima te sreče, da bi dostopalo do vode in v primerjavi s temi smo v Sloveniji bogati. Realno pa nam predvsem v Pomurju vode primanjkuje in se že danes spopadamo z davkom, ki ga terja suša. Večina vode iz javnega vodovoda se v Sloveniji načrpa iz podzemnih virov. Po zadnjih podatkih iz leta 2010, je bil ta delež 98-odstoten; le majhen del vode se načrpa iz površinskih voda. Oskrba s pitno vodo iz površinskih voda se zaradi njene slabe kakovosti z leti še zmanjšuje.

Poraba vode na prebivalca se od leta 2008 v Sloveniji bistveno ne spreminja. Na dan v povprečju porabimo Slovenci 117 litrov na prebivalca na dan. Največ vode v gospodinjstvu na prebivalca porabijo v osrednjeslovenski statistični regiji, najmanj pa v Pomurju.

 Izsledki strokovnega posveta bodo poslani vsem ključnim institucijam in občinam.