Strokovno srečanje v okviru projekta MURMAN

Slika
Murman

V Murski Soboti je danes potekal drugi dan strokovnega srečanja v okviru projekta o skupnem trajnostnem upravljanju sistema javne oskrbe s pitno vodo na čezmejnem območju murske doline pod imenom MURMAN. Vrednost projekta, ki se izvaja v okviru operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007 - 2013  znaša okrog 1,3 milijona evrov. Projekt delno financira Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj.

V projekt MURMAN so združeni Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kot nosilec projekta, Institut za ekološki inženiring, Wasserverband Grenzland Süd-Ost, Steiermarkische Landesregierung – vlada Štajerske, Umweltbundesamt Wien – Agencija za okolje Avstrija, Vodovod Murska Sobota, Mariborski vodovod, Mestna občina Murska Sobota in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, vsak s svojo vlogo in enakim namenom v projektu.

Ključni cilj projekta je oblikovati strategije in ukrepe za obvladovanje tveganja. Bistvo strategije in ukrepov za obvladovanje tveganja je skupno trajnostno gospodarjenje v celotni regiji, s prilagoditvijo prakse kmetovanja za zmanjševanje zahtev po obremenjevanju podzemne vode z nitrati in pesticidi ter spodbujanje in zagotavljanje hitrejšega gospodarskega razvoja v regiji. Rezultat projekta bosta tudi dva ključna dokumenta, in sicer Program o varnosti vode in Načrt za upravljanje vodovarstvenega območja.

Ključne aktivnosti v prihajajočih mesecih so povezane predvsem z izgradnjo dveh opazovalnih piezometrov na območju Murske Sobote. Izvajali se bodo preskusi različnih načinov gnojenja in aplikacije tretiranja s pesticidi, kar bo podlaga za svetovanje in izobraževanje pridelovalcev, hkrati pa tudi pripravljavcev uredb o vodovarstvenem območju. Lokacije piezometrov so že določene, v teku je tudi priprava dokumentacije. Podoben piezometer bo zgrajen na območju Maribora, vendar na mestnem območju z namenom spremljanja vplivov poselitve na stanje podzemne vode, posledično pa tudi pitne vode.