Ureditev javne razsvetljave v mestu

torek, 10. September 2019

V prihodnjih dneh se bodo začela dela za dograditev javne razsvetljave v nekaterih delih mesta in sicer v mestnem parku,  v aleji od gradu do Gledališča Park,  javno razsvetljavo bodo dogradili v  Borovnjakovi ulici do Ulice Štefana Kovača (ob stadionu OŠ I), dodatno bo osvetljen stranski krak Kopališke ulice v Murski Soboti.

Vrednost investicije je 36.718,08 EUR, izbrani izvajalec del, ki bodo dokončana v mesecu novembru je Javno podjetje Komunala.