Uveljavljanje denarne socialne pomoči

Spoštovani občanke in občani ! v skrbi za vašo dobrobit, vam sporočam, da Mestna občina Murska Sobota dodeljuje občanom, ki so se znašli v materialni stiski, enkratno občinsko denarno socialno pomoč, na podlagi Odloka o denarni socialni pomoči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 110/11). Občani in občanke, ki ste ostali brez dohodka oziroma se vam je dohodek prepolovil ali drastično zmanjšal, lahko vložite vlogo za enkratno občinsko denarno socialno pomoč na Center za socialno delo Pomurje, ki bo odločal o upravičenosti do pomoči (spletna stran CSD https://www.csd-slovenije.si/csd-pomurje/; e-pošta: gp-csd.pomur@gov.si). Enkratna občinska denarna socialna pomoč se bo dodeljevala na način in pod pogoji zgoraj navedenega odloka, uveljavlja pa se na obrazcu, ki je priložen temu dopisu. Izpolnjen obrazec se odda v pisni ali elektronski obliki na naslov Centra za socialno delo Pomurja. Pozivam vas torej, da vsi tisti, ki v letošnjem letu še niste uveljavljali pravice do enkratne občinske denarne socialne pomoči in tisti, ki ste se znašli v dani situaciji v materialni stiski zaradi izpada dohodkov ali drugih socialnih okoliščin, lahko uveljavite to pravico. Predvsem pozivamo tiste starše oziroma družine, katerih otroci v času epidemije ne prejemajo subvencioniranih šolskih kosil, finančna situacija pa jim ne omogoča pokrivanja osnovnih življenjskih potreb družine, da to pomoč zaprosijo. Prav tako priporočamo občanom, da zaradi trenutnih razmer v gospodarstvu, kjer je veliko delavcev na čakanju na delo ali pa so ga celo izgubili, izkoristijo tudi vse oblike redne in izredne državne denarne socialne pomoči, ki se uveljavlja prav tako na pristojnem centru za socialno delo. Z željo, da ostanete zdravi, vas pozdravljam. S spoštovanjem. Župan dr. Aleksander Jevšek
Datoteka
obvestilo, izredna denarna pomoč občanom in občankam
pdf (447.02 KB)
Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči v MOMS
pdf (58.44 KB)