Z izvajanjem številnih ukrepov skrbimo za boljši zrak

Slika
Slika

Na Mestni občini Murska Sobota z izvajanjem številnih ukrepov skrbimo za boljši zrak.

Področji učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije:

 • Energetska sanacija javnih stavb,
 • vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja, njegova optimizacija in povečanje učinkovitosti,
 • vzpostavitev energetskega upravljavca,
 • brezplačno energetsko svetovanje mreže ENSVET (kako izboljšati energetsko učinkovitost stavbe, kako pridobiti nepovratna sredstva in ugodne kredite).

Področje prometa:

 • Spodbujanje trajnostne mobilnosti,
 • urejanje kolesarskih povezav in pločnikov (Kroška ulica, Ciril Metodova in Grajska ulica, Ulica Staneta Rozmana, Ulica arhitekta Novaka, Kocljeva ulica) v povezavi s primestnimi naselji,
 • omejevanje in umirjanje prometa (mestno jedro),
 • spodbujanje kolesarjenja (nadgradnja sistema Soboški biciklin),
 • urejanje javnega potniškega prometa (Sobočanec),
 • spodbujanje elektromobilnosti (souporaba električnih vozil, električne polnilnice),
 • urejanje prometnega režima za zagotavljanje boljše pretočnosti prometa,
 • trajnostna parkirna politika (P&R Rakičan).

Druga področja:

 • Ozelenitev mesta,
 • ozaveščanje o pomenu kakovosti zunanjega zraka,
 • občinski program varstva okolja.

Za izvajanje navedenih ukrepov, ki vplivajo tudi na izboljšanje kakovosti zraka, se finančna sredstva zagotavljajo tako iz proračuna mestne občine kot tudi iz drugih državnih in evropskih virov. Občina je za povečanje učinkovitosti rabe energije pristopila k energetski sanaciji javnih stavb. Že več let prioritetno vlaga v izgradnjo ustrezne infrastrukture, ki je predpogoj, da se bodo pešci in kolesarji v prometu počutili varno ter da bodo vse pogosteje izbirali trajnostne načine mobilnosti. Na ta način bomo prispevali k zmanjšanim izpustom onesnaževal v zrak in hkrati poskrbeli za svoje zdravje, saj naša telesa za dobro počutje potrebujejo vsakodnevno gibanje.

Spremljanje kakovosti zraka

Ob povišanih koncentracijah delcev PM10 upoštevamo priporočila NIJZ:

 • Ne izvajajmo napornejših fizičnih aktivnosti, omejimo se na sprehod, izberimo park ali gozd.
 • Bivanje na prostem omejimo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja.
 • Bodimo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj ali pomanjkanje sape, in zmanjšajmo fizične napore. Če ti znaki napovedujejo poslabšanje osnovne bolezni (kronični pljučni ali srčni bolniki), poiščemo zdravniško pomoč.
 • Prispevajmo svoj delež k zmanjšanju izpustov v okolje.

Kaj lahko storimo za izboljšanje kakovosti zraka?

 • Poskrbimo za optimalno ogrevanje stavbe, v kateri živimo.
 • Izbirajmo trajnostne oblike mobilnosti.

Večinski delež virov prašnih delcev prispevajo zastarele male kurilne naprave, zato se pri ozaveščanju o ukrepih za izboljšanje kakovosti zraka osredotočamo zlasti na zmanjševanje emisij iz kurilnih naprav na lesno biomaso.

Povezave:

Oddaje o kakovosti zraka v Mestni občini Murska Sobota: https://youtu.be/KXJH8wmxkLc.

http://www.tv-as.net/component/joomtv/video/3062-prasni_delci_mo_ms

Prispevek o kakovosti zraka v Mestni občini Murska Sobota: https://sobotainfo.com/novica/lokalno/vec-kot-polovica-malih-kurilnih-naprav-neustreznih-preverite-kdo-sofinancira

Oddaje na Murskem valu

PM10 delci in lesna biomasa

Preprečevanje uhajanja energije iz doma (En svet)

Trajnostna mobilnost