Zbiranje kosovnih odpadkov začasno ustavljeno

V priponki objavljamo Odredbo o začasnen neizvajanju določil Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota.

Več informacij o zbiranju odpadkov najdete na https://www.saubermacher-komunala.si/

Datoteka
Odredba _ določene vrste komunalnih odpadkov
pdf (422.45 KB)