Župan aktiviral občinski štab Civilne zaščite

Župan Aleksander Jevšek je danes v veliki sejni dvorani sklical krizni sestanek s predstavniki vseh institucij v naši občini, ki so pristojne za izvajanje preventivnih ukrepov in organiziranje pomoči ob včeraj razglašeni epidemiji s koronavirusom.

Župan je sestanek sklical z namenom čim boljše organiziranosti in sodelovanja ter komunikacije med institucijami in z javnostmi in s tem čim učinkovitejšega izvajanja ukrepov v boju proti širjenju koronavirusa med prebivalstvom.  Ob tem je poudaril, da vse institucije v prvi vrsti upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Sestanka so se poleg vodstva občine udeležili:

 • poveljnik regijske Uprave RS za zaščito in reševanje,
 • namestnik poveljnika Občinskega štaba Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota,
 • direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota,
 • načelnik Upravne enote Murska Sobota,
 • direktor Policijske uprave Murska Sobota,
 • direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota,
 • namestnica vodje območnega Rdečega križa,
 • predsednik in poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota,
 • poveljnik in predsednik Gasilske zveze Murska Sobota,
 • predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
 • ravnatelj Vrtca Murska Sobota in
 • predstavnica ravnateljic osnovnih šol v Murski Soboti,
 • direktorica Centra za socialno delo Murska Sobota ter
 • sekretar Škofijske Karitas.

Sodelujoči so sprejeli naslednje ukrepe:

 

 1. Župan je v skladu s svojimi pooblastili aktiviral občinski štab Civilne zaščite z namenom vodenja in koordinacije aktivnosti vseh vključenih institucij v ožjem sestavu, z možnostjo širitve.

 

 1. V primeru motenj pri dobavi humanitarne pomoči (dostava obrokov na dom) je na Mestni občini Murska Sobota na razpolago telefonska številka: 02 525 16 77. Občani se lahko obrnejo tudi na Škofijsko Karitas: 02 538 11 50,  EHO Podpornico: 041 705 003 ali Območno enoto Rdečega križa: 02 512 45 20.

Pri čemer posebej poudarjamo, da gre izključno za oskrbo z obroki prehrane v nujnih primerih.

 

 1. Glede na dejstvo, da v nekaterih humanitarnih organizacijah delujejo starejše osebe, ki spadajo v skupino najbolj ogroženih,  Mestna občina Murska Sobota poziva k sodelovanju z nevladnimi organizacijami mlajše prostovoljce (študenti, dijaki), ki svojo pripravljenost prijavijo neposredno humanitarnim organizacijam (Karitas, Rdeči križ, EHO podpornica)

 

 1. Občane pozivamo k doslednemu upoštevanju preventivnih ukrepov in sledenju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Še posebej je v tej fazi pomembno čim manj druženja med prebivalstvom.

 

 1. V Zdravstvenem domu Murska Sobota, Kopališka ulica 24 deluje vstopna točka za  odvzem brisa ob sumu na okužbo s koronavirusom za celotno regijo (področje zdravstvenih domov Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona in Murska Sobota). Občane pozivamo, da dosledno upoštevajo navodila in na vstopno točko NE PRIHAJAJO posamično in nenapovedano, ampak najprej po telefonu pokličejo izbranega osebnega zdravnika ali dežurno službo, ki mu bo podal vsa potrebna nadaljnja navodila.

 

 1. Vsi vrtci, javni in zasebni, bodo s 16. marcem zaprti. Dejavnost prenehajo opravljati tudi vsi varuhi predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok. Vrtci in varuhi predšolskih otrok bodo dejavnost predvidoma lahko nadaljevali s 30. marcem 2020. V obdobju od 16. marca do 30. marca 2020 je torej prepovedano delovanje vseh vrtcev in opravljanje varstva predšolskih otrok na domu.

Dovoljene izjeme – nujno varstvo otrok bo organizirano le za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Za nujno varstvo otrok ne veljajo niti Zakon o vrtcih niti ostali predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje, saj gre za okoliščine višje sile. Starši bodo morali nujnost zagotavljanja varstva dokazati s potrdilom delodajalca. Vsa potrebna navodila bodo starši prejeli v Vrtcu oz. na njihovi spletni strani.

 

 1. Podobno kot za varstvo v vrtcih bo občina v sodelovanju z vodstvi osnovnih šol v občini poskrbela za najnujnejše varstvo otrok v skladu z navodili, ki jih šole še pričakujejo od Ministrstva za šolstvo in bodo objavljeni na spletnih straneh šol.
 2. Javne institucije vse vloge sprejemajo nemoteno po elektronski in redni pošti, so pa omejile poslovanje s strankami (Upravna enota, Center za socialno delo, občinska uprava).

Tako do nadaljnjega na Mestni občini Murska Sobota NI uradnih ur  (v obliki osebnih obiskov v občinski stavbi. V tem času naprošamo stranke, da z mestno občino komunicirajo preko telefona (tel.št. 02 525 16 77), elektronske pošte (mestna.obcina@murska-sobota.si) ali po pošti (Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota).  Prav tako bo zaprta blagajna in vložišče Mestne občine Murska Sobota.

Javni zavodi v Mestni občini Murska Sobota sledijo navodilom pristojnih resornih ministrstev za posamezen javni zavod. V kolikor javni zavod nima pristojnega resornega ministrstva le-ta upošteva navodila ustanovitelja. Tako so medtem že zaprti Ljudska univerza Murska Sobota, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Pokrajinski muzej Murska Sobota, odpovedani oz. prestavljeni so vsi dogodki Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in  RIS Rakičan, EXPANO (razen gostinskega dela), vrata zapira tudi Mikk Murska Sobota.

Občanke in občane še enkrat pozivamo k upoštevanju ukrepov in navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pristojnih institucij, predvsem pa k samozaščiti in omejevanju stikov predvsem pa k racionalnemu in obzirnemu obnašanju in strpnosti.