Župan imenoval novega poveljnika Civilne zaščite

Slika
Denis-pom

Župan dr. Aleksander Jevšek je na današnji seji Občinskega štaba Civilne zaščite predstavil novega poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota  (MOMS) Denisa Gjereka, sicer inšpektorja, vodjo mestnega redarstva. Gjerek bo nadomestil dosedanjega dolgoletnega poveljnika Stanislava Wolfa, ki se je letos upokojil.

Sicer se je Občinski štab Civilne zaščite MOMS seznanil s trenutnim stanjem glede okužb z novim koronavirusom v občini, sprejetih ukrepih in morebitnih potrebah po dodatni pomoči ali dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb.

Poleg članov občinskega štaba so bili na seji prisotni predstavniki naslednjih institucij:

 • Dom starejših Rakičan
 • Vrtec Murska Sobota
 • Osnovne šole v MOMS
 • Območna izpostava Rdečega križa Murska Sobota
 • Škofijska Karitas Murska Sobota
 • EHO Podpornica Murska Sobota
 • Klub prekmurskih študentov Murska Sobota
 • Policijska uprava Murska Sobota
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota
 • JP Komunala Murska Sobota
 • Območna izpostava NIJZ Murska Sobota,

ki so predstavili trenutno stanje v svojih institucijah in ukrepe, ki jih izvajajo.

Direktor Doma starejših Rakičan Zoran Hoblaj je povedal, da je situacija glede  okužb v vseh treh enotah pod kontrolo, stanje pa sprotno komunicirajo preko svoje in občinske spletne strani. Povedal je, da z obstoječim kadrom, kljub velikemu izpadu zaradi bolniških odsotnosti obvladujejo situacijo glede vzpostavitve rdečih con. Povedal je tudi, da so ponovno možni sprejemi starostnikov v institucionalno varstvo.

Ravnateljica Osnovne šole II Murska Sobota Suzana Fartelj je v imenu vseh ravnateljic osnovnih šol v občini povedala, da pouk na daljavo poteka nemoteno, vsaka šola pa zagotavlja topli obrok za tiste učence, ki imajo subvencionirano šolsko prehrano in so potrebo prijavili na šolo. Takšnih učencev je v tem trenutku 240, po potrebi obroke dostavljajo učencem na dom.

Ravnatelj Vrtca Murska Sobota Borut Anželj je povedal, da trenutno zagotavljajo nujno varstvo za 45 otrok v enoti Miške, za prihodnji teden se, v kolikor se vrtci še me bodo odprli, pojavljajo potrebe za večje število otrok.

Direktor JP Komunala Murska Sobota Tomislav Zrinski  je povedal, da je zaznati porast števila umrlih, s tem pa se je podaljšala čakalna doba za upepelitev v krematoriju v Mariboru. Povedal je, da so v stalnem kontaktu s Splošno bolnišnico Murska Sobota in bodo skupaj poskrbeli za primerno hranjenje pokojnikov do pokopa  v prostorih, ki bodo upoštevali pieteto in spoštovanje do pokojnikov in njihovih svojcev.

Predstavniki humanitarnih organizacij (Škofijska Karitas, Rdeči križ, EHO podpornica), so povedali, da njihovo delovanje razdeljevanja toplih obrokov oziroma paketov s hrano, kakor tudi pomoči prostovoljcev (nabava v trgovini, lekarni…) poteka nemoteno. Predstavnik EHO Podpornice je povedal, da je zaznati povečano potrebo po izposoji bolniških postelj, ki jih imajo dovolj na zalogi.

Predstojnik Območne enote NIJZ Murska Sobota Martin Ranfl je povedal, da so s sodelavci, poleg kontaktiranja COVID pozitivnih oseb, v teh tednih izvajali tudi preventivno cepljenje proti gripi.

Predstavnik Splošne bolnišnice Murska Sobota in ožji član COVID štaba Peter Brenčič je predstavil okuženost zaposlenih v bolnišnici, kjer je trenutno skoraj 20% zaposlenih v bolniškem staležu zaradi okužb, od tega 22% nemedicinskega kadra, zato je na pomoč pozval prostovoljce tudi za pomoč v podpornih službah bolnišnice.

Komandir Policijske postaje Murska Sobota Tomislav Habulin je povedal, da večjih kršitev vladnih odlokov ali večjih množičnih druženj v občini ne zaznavajo.

Župan in Občinski štab Civilne zaščite ponovno pozivajo vse občanke in občane, da dosledno upoštevajo vladne odloke in priporočila stroke, da čim bolj omejimo širjenje okužb in zavarujemo zdravje naših občank in občanov.