Županov poziv za naj prostovoljca 2020

POZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2020«

 

Leto 2020 je bilo zaradi epidemije koronavirusa polno izzivov tudi za prostovoljce. Tudi v Mestni občini Murska Sobota je v težkih časih pomagalo veliko posameznikov, društev in organizacij.

 

Zato  pozivam vse organizacije, društva,  zavode, občanke in občane, da podajo predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menite, da so bili v letu 2020 najbolj, požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela.

 

Priznanja bodo podeljena v naslednjih kategorijah:

 

  1. Naj prostovoljec / prostovoljka (posameznik)
  2. Naj prostovoljno društvo
  3. Naj prostovoljna organizacija
  4. Naj prostovoljni dogodek

 

V predlogu za podelitev naziva navedite sledeče:

 

  1. Predstavitev posameznika oz. društva / organizacije /dogodka
  2. Predstavitev delovanja na področju prostovoljstva
  3. Cilji, ki so bili s prostovoljnim delom doseženi

 

Vloge naslovite na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota ali jih pošljite po elektronski pošti na: mestna.obcina@murska-sobota.si, najpozneje do 31. decembra 2020.

 

Prispele vloge bo obravnavala posebna komisija. Podelitev priznanja za naj prostovoljca 2020 bo potekalo v januarju 2021.

 

dr. Aleksander Jevšek

           župan