Županov poziv za podelitev priznanj naj prostovoljcem

Murska Sobota nosi naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto«, saj spodbuja in podpira  prostovoljske programe in medgeneracijsko prostovoljstvo. V naši sredi  prostovoljci  opravljajo izjemno delo v dobro skupnosti.  Podpora njihovemu delu pomeni kakovostnejše življenje za vse v naši občini. 

Pozivam vse organizacije, društva,  zavode, občanke in občane, da podajo predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menite, da so bili v letu 2023 najbolj požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela. 

Priznanja bodo podeljena v naslednjih kategorijah:

  1. Naj prostovoljec / prostovoljka (posameznik)

  2. Naj prostovoljno društvo

  3. Naj prostovoljna organizacija

  4. Naj prostovoljni dogodek

 

V predlogu za podelitev naziva navedite sledeče: 

  1. Predstavitev posameznika oz. društva / organizacije /dogodka
  2. Predstavitev delovanja na področju prostovoljstva
  3. Cilji, ki so bili s prostovoljnim delom doseženi

 

Vloge naslovite na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota ali jih pošljite po elektronski pošti na: mestna.obcina@murska-sobota.si, najpozneje do 29. decembra 2023.

Prispele vloge bo obravnavala posebna komisija. Podelitev priznanj bo potekala spomladi 2024.

 

Damjan Anželj, župan