Odprti razpisi

Izobraževanje

Javno naročanje

Kmetijstvo

Kultura

Mladina

Razpisi s področja stvarnega premoženja občine

Rok za prijavo: petek, 17. Maj 2019

Sociala in zdravstvo

Rok za prijavo: ponedeljek, 6. Maj 2019