Odprti razpisi

Izobraževanje

Javno naročanje

Rok za prijavo: ponedeljek, 20. April 2020
Rok za prijavo: ponedeljek, 6. April 2020

Kultura

Mladina

Razpisi s področja stvarnega premoženja občine

Rok za prijavo: torek, 21. April 2020

Sociala in zdravstvo

Rok za prijavo: torek, 14. April 2020

Šport