Prenova javne razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota

Kategorija: 

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom ZJN-2 pod oznako JN7183/2012 dne 4.7.2012 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: Prenova javne razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota.

 Javni razpis je odprt do 27.7.2012 do 10.00.

Javno odpiranje ponudb bo 27.7.2012 ob 11. uri v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske službe.

Rok za prijavo: 
petek, 27. Julij 2012