Priprava in natis javnega glasila " Soboške novine"

Kategorija: 

Mestna občina Murska Sobota je v skladu z 30. členom ZJN-2 pod oznako JN12555/2012   dne 20.10.2012 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Priprava in natis javnega glasila " Soboške novine".

Javni razpis je odprt do 06.12.2012 do 11. ure.

Javno odpiranje bo 06.12.2012 ob 12. uri v sejni sobi, odd. za infrastrukturo, okolje in prostor ter GJS, II. nadstropje.

Rok za prijavo: 
četrtek, 6. December 2012