Priprava in natis javnega glasila "Soboške novine"

Kategorija: 

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (naročilo male vrednosti) pod oznako NMV154/2015 z dne 9.1.2015 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: Priprava in natis javnega glasila "Soboške novine".

Javni razpis je odprt do 30.1.2015 do 11.30 ure.

Javno odpiranje bo 30.1.2015 ob 12. uri v sejni sobi, oddelka za infrastrukturo, okolje in prostore ter GJS.

Rok za prijavo: 
petek, 30. Januar 2015