Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom« za Mestno občino Murska Sobota ter po pooblastilu za javne zavode in ostale ustanove

Rok za prijavo

Spoštovani

naročnik objavlja pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov.

Dokumenti
pooblastilo_sodo.pdf
pdf (99.66 KB)