Izobraževanje

Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov

Nadarjeni študenti s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota se lahko tudi v tekočem študijskem letu potegujejo za dodelitev občinskih štipendij. Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov je odprt od 02. 09. 2019 do 04. 10. 2019.  

Javni razpis za sofinanciranje programov za področje znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture v MOMS v letu 2019

Na podlagi 219. člena  Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna  Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) in Statuta Mestne občine Murska Sobota - (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/2017) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota Javni razpis za sofinanciranje  programov s področja znanstveno raziskovalne,  izobraževalne dejavnosti   ter  tehnične kulture v MOMS v letu 2019.

Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2018/2019

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018 objavila Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2018/2019.

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja znanstveno raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture v MOMS v letu 2018

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov s področja znanstveno raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter tehnične kulture v MOMS v letu 2018.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok

 

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok.

 

Javni razpis za nadaljnje prejemanje štipendij za nadarjene študente v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017 objavila Javni razpis za nadaljnje prejemanje štipendij za nadarjene študente v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018.

Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017 objavila Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2017/2018.

Javni razpis za sofinanciranje programov za področje znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti v MOMS v letu 2017

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov za področje znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti v MOMS v letu 2017.

Strani