Razpis za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku

Rok za prijavo

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96, 137/06 in 105/12) objavlja

RAZPIS

za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku 

Mestna občina Murska Sobota podeljuje nagrade ob kulturnem prazniku. Nagrade se podeljujejo za dosežke na filmskem, glasbenem, gledališkem, knjižničnem, likovnem, literarnem, muzejskem, plesnem, prevajalskem in publicističnem področju, na področju varstva naravne in kulturne dediščine in drugih kulturnih področjih.

  • Skladno z odlokom se razpisuje zbiranje predlogov za podelitev naslednjih nagrad:
  • denarna nagrada Mestne občine Murska Sobota za vrhunske dosežke ali za življenjsko delo na področju kulture,
  • plaketa Mestne občine Murska Sobota za pomembne dosežke na področju kulture,
  • priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo na področju kulture in
  • priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo mladih ustvarjalcev na področju kulture.

DENARNO NAGRADO prejme posameznik ali skupina ustvarjalcev za vrhunske dosežke ali življenjsko delo, s katerim je bila občinska kultura uveljavljena v širšem slovenskem ali mednarodnem prostoru.

PLAKETO (likovno delo) prejme posameznik ali skupina za pomembne dosežke v kulturi, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev občinske kulture.

PRIZNANJE prejme posameznik ali skupina za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini.

Nagrade bodo podeljene na osrednji občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku februarja 2024.

Za izvedbo razpisa sta Komisija za nagrade in priznanja in Komisija za kulturo, sprejeli naslednja sklepa: 

  1. obravnavani bodo podani predlogi z navedbo in podpisom predlagatelja (predlogi, ki bodo podani anonimno ne bodo obravnavani);
  2. Podani predlogi za podelitev denarne nagrade za vrhunske dosežke ali življenjsko delo morajo biti utemeljeni s priloženimi dokazili (časopisni članki, reference, potrdila o sodelovanju ali podobno.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo posamezniki ali pravne osebe. 

Rok za predložitev predlogov s pisno obrazložitvijo je petek 3. NOVEMBRA 2023 in sicer po pošti na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota s pripisom: “Predlogi za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku 2024” ali z elektronsko pošto na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si