S kolesom po mestu in okolici

Mestna občina Murska Sobota ima izgrajeno kolesarsko omrežje v dolžini 21,40 km. Pomemben  del izvajanja strategije trajnostne mobilnosti je tudi spodbujanje kolesarjenja. Mestna občina Murska Sobota si že več let prizadeva s vzpostavitvijo kvalitetnega kolesarskega omrežja povezati mesto Murska Sobota kot regijskega središča s primestnimi naselji in ostalimi občinami, ki mejijo na Mestno občino Murska Sobota. V okviru danih prostorskih možnostih je bilo v preteklih letih  izgrajeno kolesarsko omrežje v mestu Murska Sobota, delno so bile izgrajene tudi  kolesarske povezave s primestnimi naselji in sosednjimi občinami, s čimer so bili dani  pogoji za  uporabo koles pri občanih ter drugih uporabnikih prostora.

Spodbujanje kolesarjenja

Tudi v prihodnje želi Mestna občina Murska Sobota širiti kolesarsko omrežje po občini ter širše s ciljem, da bodo kolesarske  povezave najkrajše, okolju privlačne in varne, predvsem pa povezane v smiselno zaokroženo občinsko kolesarsko omrežje. 

Da bomo pri naših prizadevanjih uspešni, želimo povabiti vse ljubitelje kolesarjenja, da se nam pridružijo s svojimi predlogi, pobudami in vprašanji, ki jih lahko oddate tukaj.

S promocijo kolesarjenja predvsem v okviru  Evropskega tedna mobilnosti ter izobraževalnimi aktivnostmi v šolah želimo spodbuditi ljudi, da pogosteje uporabljajo kolo za vsakodnevne opravke, prihod na delo, v šolo oziroma rekreacijo ter zmanjšati uporabo osebnega avtomobila s pozitivnimi učinki na zdravje, okolje in družbo. Da bodo kolesarske povezave atraktivne in privlačne za kolesarje smo ob kolesarskih poteh uredili tudi lična kolesarska počivališča, trenutno je izvedenih 8 počivališč predvsem v naših primestnih naseljih.

Mestna občina Murska Sobota je v zadnjih letih pristopila tudi k operaciji Kolesarsko omrežje v Mestni občini Murska Sobota v okviru evropskega operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Razvojne prioritete ''Razvoj regij'' ter uredila nekaj novih kolesarskih povezav.

V letu 2008 je bil izdelan Načrt trajnostne mobilnosti na območju Mestne občine Murska Sobota, ki predstavlja strateški dokument razvoja transportnega sistema v prihodnosti, katerega pomemben dejavnik je tudi kolesarjenje. 

Mestna občina Murska Sobota je za uspešno implementacijo orodja namenjenega izboljšanju kakovosti kolesarske politike na lokalni ravni, v letu 2010 prejela evropski certifikat BYPAD. BYPAD je angleška kratica za Bicycle Policy Audit, kar pomeni pregled oz. revizijo kolesarske politike. Orodje BYPAD je nastalo po izkušnjah kolesarsko razvitih evropskih mest, kjer se skušajo v gospodarstvu že uveljavljeni postopki upravljanja kakovosti (kot je npr. ISO) prenesti tudi na področje kolesarstva. Občine lahko s pomočjo tega orodja natančno ovrednotijo lastno kolesarsko politiko in jo nato v skladu s postavljenimi cilji postopoma izboljšujejo. Mestna občina Murska Sobota se je tako pridružila več kot 80-tim mestom (in občinam) iz  21-tih evropskih držav, ki so že prejela certifikat in uporabljajo orodje BYPAD. Mestna občina Murska Sobota je na štiristopenjski lestvici za vrednotenje kakovosti kolesarske politike BYPAD, dosegla 2 razvojno stopnjo. To je glede na stanje prometne politike v državi, splošno stanje prometne infrastrukture ter posledice vplivov drugih dejavnikov, ki kolesarskemu prometu niso preveč naklonjeni, zelo spodbuden rezultat. Občina lahko ob nadaljnjem izvajanju ukrepov za izboljšanje kolesarskega prometa v relativno kratkem času doseže že naslednjo – 3. razvojno stopnjo kolesarske politike po BYPADU.

 

»Usmeritev v kolesarsko omrežje povezati primestna naselja je pravilna, saj  Murska Sobota jasno kaže, da gre za klasično regijsko središče, ki je dnevno cilj velikega števila dnevnih migrantov na poti na delo ali v šolo. V tri četrtini analiziranega delovno aktivnega prebivalstva Mestne občine Murska Sobota je čas potovanja v eno smer v intervalu do 15 minut, kar je potencial še za nadaljnji dvig kolesarskega prometa na vašem področju in posledično zmanjšanje pritiska za parkiranje osebnih vozil.« 

mag. Sebastian Toplak
Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru
(nacionalni koordinator evropskega projekta BYPAD PLATFORM)

 

Mestna občina Murska Sobota ima izdelan Načrt trajnostne mobilnosti.

 

Mestna občina Murska Sobota je v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru izvedla evropski projekt BYPAD Platform, s pomočjo katerega je ocenila trenutno stanje kolesarske politike v občini.

Povezava

 

Skupaj s Centrom za zdravje in razvoj Murska Sobota je Mestna občina Murska Sobota sodelovala v projektu ACTIVE ACCESS katerega cilj je bil povečati uporabo kolesa ter  hoje za kratke vsakodnevne poti v lokalnem okolju.

Povezava

Na lokalni ravni je izdelan tudi Soboški kolesarski kažipot

 

Skupaj z RRA Mura in drugimi partnerji mestna občina sodeluje v evropskem projektu Mura Drava Bike, s katerim bo vzpostavljena Murska kolesarska pot.

Povezava

 

Mestna občina Murska Sobota je skupaj s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru sodelovala v evropskem projektu QUEST, katerega cilj je razvoj orodij za izračun in izboljšanje kvalitete trajnostnega transporta v centru mesta in se je tako pridružila več kot 45 mestom iz 13 evropskih držav, ki so že prejela certifikat in uporabljajo orodje QUEST.

Mestna občina Murska Sobota se je s prejemom certifikata zavezala, da bo v prihodnje še nadalje izvajala ukrepe za izboljšanje kakovosti javnega mestnega avtobusnega prometa in ukrepe za povečanje okolju prijaznih načinov potovanj, kot so hoja in kolesarjenje. Osnovni namen projekta QUEST je podpreti mesta pri njihovem resničnem prizadevanju za razvoj energetsko učinkovite in trajnostne mobilnosti. V ta namen je bila razvita metodologija QUEST, ki vključuje: pregled in ocenitev obstoječe prometne strategije, vključitev vseh ključnih deležnikov, oblikovanje načrta ukrepov in podelitev certifikata.

 

 

HIKING AND BIKING

 

Na območju Mestne občine Murska Sobota se je izvedel in zaključil projekt  Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja z akronimom Hiking & Biking. V Mestni občini Murska Sobota je nastal Park nordijske hoje v mestnem gozdu Fazanerija, skozi občino pa potekata tudi 42 km dolga kolesarska Pot užitka in dolga pohodniška pot Via Pomurje. V mestnem središču, kolesarskih počivališčih in na drugih lokacij so postavljene informacijske table s ponudbo rekreativnih poti na območju Mestne občine Murska Sobota in v njeni okolici.

 

Povezava

 

Projekt Martinova središča in evropska kulturna pot sv. Martina Tourskega oz. krajše VIA SAVARIA je sofinanciran iz OP SI-HU 2007-2013. Kulturna pot sv. Martina vzpostavlja čezmejno turistično ponudbo in povezuje turistične ponudnike v partnerskih regijah. Pot Sv. Martina se vije tudi skozi Mestno občino Murska Sobota, ki kot partner v projektu vzpostavlja informacijsko točko Sv. Martina v Soboškem gradu.

 

 

Mladi in mobilnost na trajnostni način

Avtorji: Ekonomska šola Murska Sobota

Aktivnosti v Tednu mobilnosti 2010

Avtorji: Ekonomska šola Murska Sobota 

Poziv k udeležbi na Tednu mobilnosti 2011

Avtorji: Ekonomska šola Murska Sobota 

Videopriloga k vabilu na Dan mobilnosti 2010

Avtorji: Ekonomska šola Murska Sobota 

 

Ali uporabljate kolo?

Zakaj se najpogosteje vozite s kolesom?

Kako se v Murski Soboti in okolici počutite kot kolesar?

Kaj v zvezi s kolesarjenjem bi po Vašem mnenju moralo biti v Mestni občini Murska Sobota bolje urejeno?

Bi uporabljali službeno kolo, če bi vam ga podjetje dalo v uporabo?