Sanacije občinskih cest v MO MS za l.2014

Kategorija: 

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV2762/2014 dne 29.07.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: sanacije občinskih cest v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014.

 

Javni razpis je odprt do 11.08.2014 do 10. ure. Po javnem odpiranju bodo pogajanja s ponudniki.

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 11. Avgust 2014