Via Savaria - Pot Sv. Martina

Splošni čezmejni cilji

Splošni cilj projekta je zagotavljanje trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju (gospodarska rast, zmanjševanje odseljevanja, dodana vrednost, naravno in prijetno okolje) s pomočjo vzpostavitve skupnega turističnega produkta, ki bo pozitivno vplival na razvoj skupne turistične destinacije.

Z implementacijo zastavljenega projekta se bo spodbujal trajnostni razvoj gospodarstva v partnerskih regijah. Z razvojem sonaravne in trajnostne turistične ponudbe se bo okrepil storitveni sektor v obeh državah ter zagotavljal nove vire prihodkov, ki so na takih območjih še posebej dobrodošli. Projekt bo prispeval k dvigu konkurenčnosti čezmejnega območja, ustvaril trajnostne pogoje za izkoriščanje razvojnih priložnosti na področju sonaravnega turizma, povezavi ponudnikov turističnih programov in dvigu dodane vrednosti.

Posebni čezmejni cilji projekta so:

  • Izvedba znanstvene raziskave o delu in poslanstvu Sv. Martina Tourskega ter naravne in kulturne dediščine čezmejne turistične destinacije;
  • Trasiranje in označba 400 km čezmejne kulturne poti Sv. Martina Tourskega med Slovenijo in Madžarsko;
  • Postavitev počivališč ob kulturni poti Sv. Martina Tourskega;
  • Ureditev Martinovih razstavnih, izobraževalnih, kulturnih, kulinaričnih, vinskih in informacijskih romarskih centrov;
  • Vzpostavitev mreže turističnih ponudnikov v čezmejni turistični destinaciji;
  • Usklajevanje obstoječih in razvoj novih turističnih produktov na temo Sv. Martina v čezmejni turistični destinaciji;
  • Priprava osnov za prepoznavnosti in trženje kulturne poti Sv. Martina.

Partnerji:

Martinova pot ali pot Sv. Martina

Leta 2005 je Svet Evrope pot ki vodi od Szombathelya do Toursa razglasil za Evropsko kulturno pot, da bi tako predstavili spominska mesta povezana z življenjem in kultom enega najbolj priljubljenih svetnikov Evrope, Svetega Martina. Sveti Martin je bil rojen v Szombathelyu, v nekdanjem rimskem naselju Savaria. Med rimskimi vojaki je izstopal ne le s pogumom, temveč tudi z dobroto ter sočustvovanjem z bolniki in revnimi. Pred mestnimi vrati Amiensa je prezeblemu beraču predal pol svojega ogrinjala. V sanjah se mu je pojavil Jezus in mu povedal, da je on bil berač, ki mu je storil dobro. Po tem dogodku je postal kristjan, zapustil vojaško pot in začel k veri pridobivati tudi druge.

Po vrnitvi v Savario je krstil tudi svojo mater. Pozneje je v francoskem mestu Poitiersu ustanovil samostan. Leta 371 ga je krščanska skupnost v Toursu izbrala za škofa. Pred imenovanjem se je poskušal skriti med perutnino, vendar so ga izdale gosi s svojim gaganjem. Zato je gos postala njegov simbol. Zaradi ljubezni do soljudi, dobrote in izjemnih govorniških sposobnosti je tudi kot škof bil zelo priljubljen. Umrl je leta 397 v Candesu. Postal je zaščitnik frankovskih kraljev in Galije, spoštovanje do njega se je razširilo po vsem krščanskem svetu. V Evropi so po njem poimenovali več kot tri tisoč naselij in cerkva.

Več na:

http://www.pilgern.info

http://www.viasanctimartini.eu/sl