TRILOC

Projekt TRILOC - Sodelovanje obmejnih regij pri kreiranju infrastrukturnih in logističnih rešitev za pospeševanje regionalnega razvoja

Ideja za projekt se je projektnim partnerjem  porodila ob vsakodnevnem srečevanju s problemi na področju transporta, dostopnosti do javnega potniškega prometa in sodelovanja podjetij med regijami v Sloveniji in Avstriji.

Zavedamo se, da je izboljšanje transporta in logistične infrastrukture življenjskega pomena za hitrejši in trajnostni razvoj v čezmejnih regijah. Večja dostopnost in transportna povezanost bosta izboljšali ekonomsko, socialno in kulturno okolje. Logistične platforme skupaj z logističnimi rešitvami predstavljajo podlago za nadaljnji razvoj regij, predvsem  v tem primeru, ko bodo povezane v široko interregionalno čezmejno mrežo. Zato je bilo potrebno analizirati obstoječe stanje območij znotraj regije in njihovih prioritetnih področij ter na podlagi tega pripraviti koncepte, ki bodo pomagali k uresničevanju dolgoročnih skupnih lokalnih, nacionalnih in čezmejnih projektov.

Ti koncepti zajemajo tako železniški kot cestni promet, saj so nekateri deli avtoceste, ko bodo končane povezave med Avstrijo in Slovenijo ter Hrvaško, kot so ceste »3. razvojne osi« A Lavamund-Dravograd-Velenje-Celje, še vedno odprti. Enako je z železniško povezavo v 5. koridorju diagonalno iz Avstrije v Slovenijo in Hrvaško, kjer sta diskusija ter interes še vedno na začetni stopnji in bo treba najti nadaljnje rešitve teh projektov.

Eden od ciljev projekta je bil tudi omogočiti, združiti in standardizirati izobraževalni proces na področju logistike, in sicer skozi čezmejno sodelovanje in mreženje na področju transporta in logistične infrastrukture, kar bo dolgoročno pripomoglo tudi k hitrejšemu in naprednejšemu razvoju v čezmejnih regijah.

Skupni cilj je prinesti nove ideje in metode v prakso skozi multimodalne transportne metode. Razvojna in okoljska vprašanja se morajo integrirati skozi prakso sodelovalnih mrež na internacionalnem nivoju. Integriran razvoj regionalnih logističnih platform in rešitve regionalnih logističnih centrov povezanih z internacionalno mrežo skupaj z izmenjavo mednarodnih dobrih praks predstavljajo pomemben doprinos k uspešnemu regionalnemu razvoju.

Zaradi treh vsebinskih področij se je projekt razdelil v 3 module in sicer:

Modul 1: Razvoj infrastrukture na logistični in obrtni coni Ratschendorf – Ptuj (sodelovanje in mreženje

Modul 2: Nova pot – železniška infrastruktura povezuje čezmejno ozemlje ter ostale regije – do novega petega koridorja (cesta in železnica)

Modul 3:  Izobraževalni in certifikacijski sistem za logistične poklice v Sloveniji

Mestna občina Murska Sobota je sodelovala na projektu predvsem v modulu 2 v okviru katerega je nastala Študija izvedljivosti vzpostavitve železniške infrastrukture do novega V. koridorja na relaciji Bad Radkersburg – Murska Sobota.

Namen študije je bil ugotoviti možnosti vzpostavitve železniške povezave med Bad Radkersburg – Murska Sobota z navezavo na 5. prometni koridor. Gre za preliminarno študijo, ki omogoča nadaljnja pogajanja za vključitev v državni prostorski razvoj ter razvoj skupne čezmejne prometne politiki ob predpostavki, da bosta v prihodnje za to zainteresirani obe strani.

 

Partnerji na projektu TRILOC:

Vodilni partner: ZRS Bistra Ptuj

Projektni partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru OP SI-AT 2007-2013.

TRILOC_Študija izvedljivosti
pdf (4.51 MB)
Triloc_povzetek študije izvedljivosti
pdf (384.36 KB)
Projekt Triloc_Soboske_Novine_108_feb_2012
pdf (124.3 KB)
Projekt Triloc_Soboske_Novine_nov_2012
pdf (420.66 KB)