Ureditev športno rekreacijskega igrišča ob Lendavski ulici

Kategorija: 

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom ZJN-2 pod oznako NMV2772/2014 dne 30.07.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: ureditev športno rekreacijskega igrišča ob Lendavski ulici v Murski Soboti.

Javni razpis je odprt do 07.08.2014 do 11. ure. Po javnem odpiranju bodo pogajanja s ponudniki.

Rok za prijavo: 
četrtek, 7. Avgust 2014