UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKEGA IGRIŠČA OB LENDAVSKI ULICI, V M. SOBOTI

Kategorija: 

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV/2014  dne 3.7.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila »UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKEGA IGRIŠČA OB LENDAVSKI ULICI, V M. SOBOTI«.

 

Javni razpis je odprt do 18.7.2014 do 10. ure. Takoj po javnem odpiranju bodo pogajanja s ponudniki.

Rok za prijavo: 
petek, 18. Julij 2014