vodovodno omrežje v naselu Krog - Plečnikova ulica -2. faza

Kategorija: 

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV3948/2014 z dne 25.9.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila za vodovodno omrežje v naslju Krog-Plečnikova ulica  - 2. faza.

Javni razpis je odprt do 9.10.2014 do 12. ure.

Javno odpiranje bo 9.10.2014 ob 12.30. Takoj po javnem odpiranju bomo izvedli pogajanja s ponudniki.

Rok za prijavo: 
četrtek, 9. Oktober 2014