Mestna občina Murska Sobota izvaja številne aktivnosti v zvezi izboljšanjem trajnostne mobilnosti. V ta namen je bila leta 2017 sprejeta tudi Celostna prometna strategija.

 

Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota je strateški dokument, ki so ga pripravili zunanji sodelavci iz Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, v sodelovanju s kolegi iz podjetij ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, Murska Sobota, Razvojna agencija Sinergija, Moravske Toplice in Center za zdravje in razvoj – CZR Murska Sobota. Na podlagi te strategije želi občina predvsem zagotoviti visoko raven prometne varnosti in zmanjšati število prometnih nesreč ter njihovih posledic, zmanjšati odvisnost od avtomobila ter povečati deleže okolju prijaznih načinov potovanj, skratka postati občina s prometno ureditvijo, s katero so občani zadovoljni. CPS predvideva 5 ključnih področij ukrepanja, imenovanih stebri: celovita promocija pešačenja, celovita promocija kolesarjenja, privlačen javni potniški prevoz, izboljšanje motoriziranega prometa in trajnostno načrtovanje mobilnosti. Za vsako od navedenih področij je bil oblikovan akcijski načrt do leta 2022, ki predstavlja osnovo za delovanje občinskih organov na področju trajnostne mobilnosti v prihodnje.

 

Mesto Murska Sobota je mesto, ki je po svojem reliefu prijazno do različnih oblik uporabe nemotoriziranih transportnih sredstev, predvsem pa si prizadevamo, da je mesto mobilno prijazno do vseh udeležencev v prometu še posebej pešcem in mobilno oviranim osebam.

V središču mesta, na prenovljeni Slovenski ulici je vzpostavljen umirjen enosmerni promet z možnostjo enostranskega bočnega parkiranja. Asfalt se je umaknil bolj prijaznim materialom: granitne kocke na površinah za motorni promet in granitne plošče na ostalih površinah. S tem je omogočeno prosto, a hkrati varno gibanje za pešce in kolesarje, ki imajo na Slovenski ulici imeli prednost.

Posebej dobro je poskrbljeno za ranljive skupine: s tem, ko je celotna Slovenska ulica na istem nivoju in brez ostrih robov, veliko pridobijo družine z otroci, kolesarji, uporabniki skirojev ipd. ter seveda invalidi. S talnimi taktilnimi označbami je dobro poskrbljeno tudi za slepe in slabovidne.

 

Pomemben  del izvajanja strategije trajnostne mobilnosti je tudi spodbujanje kolesarjenja. Mestna občina Murska Sobota si z vzpostavitvijo kolesarskega omrežja prizadeva povezati mesto Murska Sobota kot regijskega središča s primestnimi naselji in ostalimi občinami, ki mejijo na Mestno občino Murska Sobota. Tako ima izgrajeno kolesarsko omrežje v dolžini 21,40 km.

Mestna občina Murska Sobota izvaja aktivnosti za vzpostavitev in ureditev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota, ki bodo prispevale k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) MOMS na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako projekti prispevajo k uresničevanju ciljev sprejete Celostne prometne strategije (CPS) Mestne občine Murska Sobota na področju trajnostnih oblik mobilnosti. Občina projekte izvaja s pridobljenimi sofinancerskimi sredstvi iz CTN, Ekosklada.

 

V Mestni občini Murska Sobota je vzpostavljen sistem Soboški biciklin.

Sistem je bil vzpostavljen  leta 2015, ko sta po skupnem dogovoru k projektu pristopila Mestna občina Murska Sobota in Blagovno trgovski center – BTC. Začeli smo z dvema postajama: eno pri Pošti v središču mesta, drugo trgovskem centru BTC,  na vsaki postaji je po pet navadnih koles. V letih 2018/2019 se je v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota preko projekta Interreg obstoječi sistem razširil na območju Mestne občine Murska Sobota s tremi novimi postajami in petnajst novimi kolesi:

  • Postaja Expano, Bakovska ulica 41 – 5 koles
  • Postaja RIS Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan  –5 koles
  • Postaja ŠRC Krog, Brodarska ulica 62, Krog  –5 koles

Od skupno 15 koles jih je 6 električnih, 9 koles je navadnih.

Posodobil se je tudi način izposoje, saj je bistveno bolj prijazen do uporabnika. Kolo se lahko enostavno najame preko spletnega portala soboskibiciklin.si. V letih 2019/2020 se je sistem razširil s tremi novimi postajami s 17 novimi kolesi (vzpostavljeno preko projekta LAS Goričko):

  • Občina Puconci (na naslovu: Puconci-Občina; Puconci 80) - nepokrito postajališče za izposojo 5 koles. Od skupno 5 koles sta 2 navadni in 3 električni.
  • Občina Moravske Toplice (na naslovu: Kranjčeva ulica 12) - nepokrito postajališče za izposojo 7 koles  (2 navadni in 5 električnih). Od skupno 7 koles sta 2 navadni in 5 električnih.
  • Mestna občina Murska Sobota (na naslovu: Slovenska ulica) - nepokrito postajališče za izposojo 5 koles  (3 navadnih in 2 električnih). Od skupno 5 koles so 3 navadni in 2 električni.

Danes Sistem Soboški biciklin obsega 8 postaj za avtomatizirano izposojo koles (kolesarnic) s pripadajočo opremo in skupno 42 kolesi. Od tega je 16 električnih koles in 26 navadnih koles. Mestno kolo je tudi okoljski projekt saj spodbujamo nemotorizirano mobilnost občanov in drugih obiskovalcev in hkrati skrbimo za zdrav zrak v našem okolju. Mestna občina ob tem intenzivno širi in pripravlja cestno in prometno infrastrukturo na način, da bo vožnja s kolesi bolj varna, udobna in privlačna za kolesarje.

 

Mestna občina Murska Sobota je septembra leta 2007 uvedla mestni avtobus Sobočanec. Mestna linija avtobusa Sobočanec znotraj mesta Murska Sobota je brezplačna za:

  • občane Mestne občine Murska Sobota z vozovnico Sobočanec,
  • dijake z vozovnico Sobočanec,
  • gibalno ovirane osebe ter člane invalidskih organizacij in invalidskih društev, ki se izkažejo z veljavno izkaznico pripadajočega društva,
  • predšolske otroke in osnovnošolske otroke z veljavno izkaznico Osnovne šole, ki jo obiskujejo v Mestni občini Murska Sobota.

Mestni avtobus Sobočanec trenutno vozi na dveh linijah.

 

Mestna občina Murska Sobota je udeležena v projekt souporabe vozil Avant2Go, ki  je odraz enega največjih svetovnih trendov – ekonomije delitve. Temelji na uporabniških vzorcih mobilnosti, ki kažejo, da lastniško vozilo v povprečju kar 92 % vsega časa stoji neuporabljeno, pri čemer ves ta čas lastniku povzroča stroške. Souporaba vozila, ki nadomešča lastništvo, stroške mobilnosti posameznika zniža tudi za več kot 50 %. Avant2Go uporabnikom omogoča, da preko pametnih telefonov rezervirajo, aktivirajo in uporabljajo vozila, ko jih potrebujejo in zanje plačajo le, ko jih uporabljajo. V Murski Soboti imamo v sistem vključena 100 % električna vozila BMW, Renault, Smart in Nissan, ki med vožnjo ne proizvajajo škodljivih izpustov in pripomorejo k trajnostnim prizadevanjem. Souporaba se začne v centru na Slovenski ulici, kjer je glavno mestno dogajanje in tudi dnevne migracije ter koncentracija ljudi.

 

Občina ima tudi izveden projekt Park&Ride ob regijski bolnišnici Murska Sobota v naselju Rakičan.

 

Prav tako je v občini vzpostavljen sistem Prostofer. Prostofer je oblika prevoza na klic. Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov.