Prvi učitelj je deloval v Murski Soboti že v času reformacije, sicer pa se je v šolsko središče razvila v začetku 20. stol. Poleg osnovnih šol je postopoma pridobila tudi pet srednjih šol različnih smeri. V zadnjih letih se v Murski Soboti razvijajo tudi visokošolski učni programi in različni drugi izobraževalni programi.