Severna obrtno industrijska cona

Mestna občina Murska Sobota leži v severovzhodnem delu Slovenije, v Pomurski regiji. Mesto Murska Sobota je regijsko upravno, poslovno, zaposlitveno, izobraževalno in kulturno središče te regije. Zahvaljujoč privlačni geografski legi Pomurja, na severu namreč meji na Avstrijo, na vzhodu na Madžarsko in na jugu na Hrvaško,  je Murska Sobota že od nekdaj spletla tesne vezi s sosednjimi državami na področju gospodarstva, razvoja in kulture.

V mestni občini, ki se razprostira na 64 km2, živi malo manj kot 20.000 prebivalcev.  

Oddaljenost Murske Sobote od večjih mest : 

Prednosti naše lokacije:

·         osrčje Evrope z izvrstnimi povezavami in hitrim dostopom do avtoceste, železniškega prometa, mednarodnih letališč in pristanišč,

·         center Pomurske regije, v kateri domuje 2.023 gospodarskih družb in 3.753 samostojnih podjetnikov, ki so skupaj ustvarili ca. 2,9 milijarde EUR prihodkov, v regiji beležimo okoli 1,2 milijona turističnih nočitev na leto ter gostimo 10% vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo

·         v občini so na voljo takoj razpoložljiva zemljišča, primerna za investiranje, po konkurenčnih cenah,

·         regija z visoko kvalificirano in usposobljeno delovno silo,  

·         zagotovljena podpora pri administrativnih postopkih,

·         pomoč pri pridobitvi državnih finančnih spodbud za tuje vlagatelje,

Največja podjetja v občini delujejo na področju živilsko-predelovalne industrije, gradbeništva, kovinsko predelovalne in kreativne industrije. Sicer je Murska Sobota vsestranska poslovna lokacija.

Zemljišča za gradnjo v Severni obrtni industrijski coni (SOIC) :

Lokacija: neposredno ob državni regionalni cesti in 3 km od avtocestnega priključka A5 (Avstrija – Maribor – Lendava – Madžarska).

Namembnost gradnje : gradnja objektov za industrijo, proizvodnjo, trgovino, oskrbne centre, vse v skladu z veljavnim prostorski aktom: Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04, 50/07, 35/09 in 13/16).

Severno obrtno industrijska cona (SOIC) je sestavljena iz že obstoječih in pretežno komunalno urejenih površin, skupne površine 52,5 ha.  Območje obstoječe cone je v prihodnje, skladno s sprejetim občinskim prostorskim aktom (OPN), možno razširiti še na dodatnem območju 20 ha.

Izvleček iz prostorskega akta – karta območja cone: 

Na območju SOIC sta v letu 2010 postavili proizvodne objekte  avstrijski podjetji WOLFORD d.o.o. in XAL Svetila d.o.o. Obe podjetji sta bili v istem letu imenovani kot najperspektivnejša tuja vlagatelja v Sloveniji, danes pa skupaj zaposlujeta več kot 400 ljudi.  Po besedah investitorjev, jih je prepričala izjemno ugodna geostrateška lega ter prijaznost in kakovostno delo zaposlenih iz te regije.  

Preostali investitorji oziroma lastniki nepremičnin v območju prve in druge faze ureditve (razvidno na gornji karti)  so še: Corum convictions SCPI (objekt Obi), Polimix d.o.o., Ferbejžar d.o.o., Bisol d.o.o., Imo –real d.o.o., Pomgrad d.d., Les-MMS d.o.o., Imobilia-GBK d.o.o., Gorenjska banka d.d., Medicop d.o.o., Pomurski avtocenter d.o.o., Dastroj in RWA Slovenija.

Po izgradnji načrtovane vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota, pa bo postalo aktualno tudi območje znotraj cone in sicer tretja faza ureditve  (razvidno zgoraj na karti območja cone), ki pa trenutno še ni komunalno opremljeno. Zemljišča skupne površine 14 ha so v celoti v lasti občine,  po prostorskem aktu pa je območje namenjeno različnim dejavnostim kot so karting, trgovina, gostinstvo, turizem itd. Prodaja teh parcel bo predvidena v prihodnjih letih in šele po dokončni komunalni ureditvi cone na tem območju.

V Mestni občini Murska Sobota se namreč pospešeno gradi cestna infrastruktura. Tako bo v prihodnje zgrajena  vzhodna obvozna cesta okrog mesta, ki bo vodila neposredno do Severne obrtne industrijske cone (SOIC) in avtocestnega priključka AC Madžarska - Italija. Prav tako je v občini na voljo železniška infrastruktura, ki povezuje Madžarsko in Avstrijo ter druge države.  Z izgradnjo novih prometnih povezav bo tako investitorjem olajšano mednarodno povezovanje in s tem njihov nadaljnji razvoj.

Bodoče investitorje oziroma zainteresirane vabimo, da se osebno pogovorimo o možnostih in priložnostih, ki jih ponuja Mestna občina Murska Sobota. Za informacije smo na voljo na spodnjih kontaktih:

Kontakt:

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

T: 00 386 02 525 16 31 (Martina Caf Šaruga, Oddelek za premoženjskopravne zadeve)

Emestna.obcina@murska-sobota.si

T: 00 386 5 908 11 44 (Bojan Kar  – investicijske spodbude, Razvojni center Murska Sobota)

E:  bojan.kar@rcms.si  (Razvojni center Murska Sobota, javni zavod - organizacija s statusom RRA).

This is why Pomurje - General Presentation 2019
pdf (7.02 MB)